Sponsored by:

Bot Internship Program 2018


Bot Internship Program 2018

วันนี้เรามีข่าวดีสำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่กำลังหา Internship Program ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนกันมาฝากครับ BOT Internship Program 2018 เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถมาร่วมหาประสบการณ์ใหม่ๆ และโอกาสในการฝึกงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้-5 พฤศจิกายน 2560 กรอกแบบฟอร์ม online ได้ที่ https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Training.aspx?MenuType=3